BalikDoZahranici.cz
Shopping USA

 

Všeobecných obchodních podmínek (VOP)

 


1.Internetové stránky www.shopping-usa.cz jsou provozovány společností BGA group, s.r.o., se sídlem Praha 6, Slavníkova 2357/9, PSČ 169 00, Česká republika, IČ: 27735354, DIČ: CZ27735354. Ta spolu se svým americkým partnerem a poskytovatelem služby ISHIPUSA ID number 27-2087085 (souhrně dále jen „Poskytovatel“) zprostředkovávají nákup zboží v USA podle objednávek Zákazníka a dodávají je Zákazníkovi do jeho Virtuální schránky v USA. Poskytovatel zároveň zajistí přepravu zboží z Virtuální schránky podle instrukcí Zákazníka na jím zadanou adresu. Poskytovatel není prodejcem a dodavatelem zboží z USA, ale jen a pouze osobou vykonávající příkaz Zákazníka a dodávající Zákazníkovi další související Služby dle aktuální nabídky a ceníku Poskytovatele (dále jen „Služba“).

2.Informace a aktuální nabídka na webových stránkách Poskytovatele má pouze informativní charakter a Poskytovatel nemůže garantovat úplnost, aktuálnost, správnost, pravdivost, dostupnost a kompatibilitu nabízeného zboží, protože všechny údaje o nabídkách získává z veřejných zdrojů dostupných na síti internet a tyto informace poskytuje tak, jak je získal od třetích stran. Je v plné zodpovědnosti Zákazníka zjistit si aktuálnost a platnost nabídky před provedením objednávky (příkazu). Všechna práva a ochranné známky uvedené na stránkách Poskytovatele jsou vyhrazeny jejich oprávněným vlastníkům.

3.Zákazníkovi přísluší práva spojená s užíváním účtu (Virtuální schránky) a poskytováním Služeb po úplném zaplacení hodnoty uvedené v nabídce na webových stránkách Poskytovatele. V případě vzniku dlužné částky ze strany Zákazníka je Poskytovatel oprávněn dočasně zadržet zboží, omezit či zcela vyloučit služby až do úplného uhrazení dotčené hodnoty. Aktivace a provoz Služeb dle nabídky jsou zpoplatněny a zahrnují zejména: poplatek za vedení účtu (Virtuální schránka), doručení, balné a nákup zboží dle výpočtu dostupného na stránkách Poskytovatele ve 100% výši. Zákazník je povinen dorovnat změnu ceny za objednanou službu Poskytovateli, dojde-li k její změně v neprospěch Poskytovatele vlivem změny cen zboží či dopravy, pohybu kurzů, apod. Storno asistovaného nákupu/aukce po zakoupení objednávky není možné, pouze v případě překročí-li rozdíl v nákupu (hodnotě zboží) původně stanovenou hodnotu o více než 80%, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a požadovat vzájemné vrácení již předaných hodnot s Poskytovatelem. Účet (Virtuální schránka) je možné kdykoliv zrušit, bez udání důvodu a to zasláním emailu ze kterého byla provedena registrace. Poplatek za vedení schránky je nevratný.

4.Poskytovatel pronajímá dočasné poštovní adresy (Virtuální schránky) v USA pro provádění nákupů zboží obchodní i neobchodní povahy Zákazníkem a pro jeho vlastní potřebu. Zboží umisťované do Virtuální schránky nesmí být v rozporu se zvláštními právními i správními předpisy platnými na území všech dotčených států, které upravují způsob pořízení, držení, nakládání nebo přepravu nebezpečných látek, zbraní, léčiv, živích zvířat, zboží svojí povahou porušující dobré mravy, jakož i další vyhrazené a zvláštně upravené případy.

5.Zásilky doručované oproti zaplacení dopravného či jejich pořizovací hodnoty (dobírka) si Provozovatel vyhrazuje nepřevzít, aniž by tím porušil smluvní ujednání se zákazníkem. Stejně tak smí odepřít od přepravce přijetí zjevně poškozené zásilky, přičemž na vzniklou situaci upozorní Zákazníka.

6.Poskytovatel si vyhrazuje právo otevřít každou příchozí zásilku a případně ji přebalit do menšího balení, vhodného pro skladování a následnou přepravu k Zákazníkovi. Zákazník řádně aktivované Služby zvolí nabízené způsoby kompletace zásilek a jejich přeposlání z pronajaté schránky na cílovou adresu v ČR/SR a to v časových limitech dané Služby. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel může požadovat uhrazení ceny za překročení skladovací lhůty zboží ve Virtuální schránce, případně požadovat i další poplatky při prodlení placení cen za Služby dle aktuálního ceníku. Přeplatky z jednotlivých objednávek není možné mezi sebou přesouvat. Přeplatky se vrací zpět na účet, který poukáže zákazník. Maximální doba uskladnění zásilky při neuhrazeném poštovném je 60 dnů, poté zásilka bude zlikvidována bez možnosti navrácení peněz zákazníkoví.

Zákazníkovi náleží právo storna uhrazené asistované objednávky pouze do doby, než je objednávka zakoupená Poskytovatelem služby. Storno poplatek objednávky číní 199 Kč + 7,9% z hodnoty nákupu. Storno zakoupené asistované objednávky neni možné uplatnit.

7.Záruku na zboží uplatňuje Zákazník u prodejce zboží na základě jím poskytovaných záručních podmínek. Obvyklá záruka v USA je pouze 1 rok na nové zboží. Zákazník bere na vědomí, že některé typy zboží nejsou kompatibilní s v Evropě dostupnými technologiemi a normami a Poskytovatel nenese zodpovědnost za tyto rozdíly a ani není povinen je kompenzovat či jinak nahrazovat.

Zákazník bere na vědomí, že náklady na případnou reklamaci, včetně nákladů na doručení reklamovaného zboží k prodejci, hradí vždy v plné výši a dle ceníku. Poskytovatel dle zvláštní Služby vyvine součinnost při provádění reklamace.

Bude-li do Virtuální schránky doručené poškozené zboží, Poskytovatel po zjištění takové skutečnosti neprodleně informuje Zákazníka, který má možnost vyžádání reklamace. Tímto souhlasí s nezbytným prodlením při doručení zboží.

Objedná-li zákazník Službu nákupu zboží „Aukce/Dražby“ nebo „Asistovaný nákup“, garantuje Poskytovatel vrácení Zákazníkem zaplacené částky na pořízení zboží při jeho ztrátě. Tato garance se vztahuje na zboží zasílané přepravcem do schránky v USA, uložené ve schránce a zasílané ke konečnému příjemci. Garantovaný nárok na vrácení peněz lze uplatnit jednoznačným prokázáním vzniklé škody. Poskytovatel poté vyplatí Zákazníkovi dotčenou částku bez poplatku za nákup do 30 dní, avšak si vyhrazuje právo ověřit takovou skutečnost.

Částka je omezena na 2500 USD pro zboží zasílané na Slovensko, částkou 2500 USD pro zboží doručované na území České republiky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo následně reklamovat škodnou událost u přepravce zboží a požadovat k tomu spravedlivou součinnost Zákazníka. Takto vymožená částka je příjmem Poskytovatele.

Garance se nevztahuje na případy, kdy zakoupené a doručované zboží bude odcizeno, znehodnoceno nebo jinak odebráno z dispozice Poskytovatele, Prodejce či Zákazníka z důvodu porušení smluvního ujednání mezi stranami (VOP), zásahem Vyšší mocí (objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná náhoda), zjevnou nevhodností zboží k přepravě, porušením uvedených pravidel o zboží v bodě 4. a nedojde-li k patřičné součinnosti Zákazníka, zejména jeho informační povinností.

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zboží při přepravě u Služby „Individuální nákup“. Je na vlastním uvážení Zákazníka, zda rozšíří zabezpečení zboží včetně jeho pojištění pro přepravu. Poskytovatel tuto Službu zajišťuje na příkaz Zákazníka u třetích stran.

8.Poskytovatel nezajišťuje úkony (služby) spojené s proclíváním a evidencí dováženého zboží, taktéž nemůže garantovat výsledek celní deklarace zasílaného zboží ze schránky a propuštění do volného oběhu.

9.Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje osobní údaje výhradně za účelem uskutečnění obchodu dle popisu vybrané služby a nepředá tyto informace třetím osobám s vyjímkou smluvních partnerů nutných k uskutečnění takové služby (prodejci zboží, dopravci, orgány veřejné správy aj.). Zákazník zároveň svojí registrací či započetím nákupu souhlasí s užitím takových informací k zasílání obchodních sdělení Poskytovatelem, neuvede-li nesouhlas s takovým zasíláním ihned nebo i následně. Nakládání a uchovávání osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.

10.Peněžní prostředky jsou navráceny zpět zákazníkovi pouze převodem na bankovní účet a to do 30-ti  kalendářních dnů od obdržní žádosti o navrácení peněžních prostředků.

V rámci dovozu do EU je zakázáno poštou zasílat zboží, které se rychle kazí, je životu či zdraví nebezpečné a také ceniny. Není tedy dovoleno posílat: peníze, cenné papíry, zlato, stříbro, drogy, výbušniny, zbraně, či jakékoliv součastky zbraní, jídlo, semena plodin, tabák, pornografický materiál, rostliny. Letecky není možné dopravit spreje, paliva, chemikálie, kožešiny a kůže bez doloženého potvrzení o původu.

10.ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S ÚPLNÝM ZNĚNÍM ZDE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A SVOU REGISTRACÍ POTVRZUJE PŘEČTENÍ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZAVAZUJE SE TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZVÝHRADNĚ DODRŽOVAT.

11.Tyto všeobecné obchodní podmínky se přiměřeně použíjí i na objednávky doručované do jiných států, než jsou výše uvedeny.

12.Všeobecné obchodní podmínky jsou platené a účinné od 01.10.2009.

 

 

Platby
Doručení
Maestro MasterCard MasterCard SecureCode Visa Electron Visa Verified by Visa
DHL Express
Kalkulátor cen
- výsledná cena předem
V kalkulátoru získáte přehled o poštovném a výsledné ceně nákupu jestě před uskutečněním objednávky. Díky tomu se můžete rozhodnout, která služba je pro Vás nejvýhodnejší.
Více informací
Hledáte produkt v USA?
Pomůžeme Vám


Doporučte nás
svým přátelůmCopyright © 2009-2011 Shopping USA. All rights reserved.
Zřiďte si svůj účet ZDARMA Začít nakupovat
 
\
Provedeme Vás nákupem z USA
+420 734 44 55 55
Po-Pá 10-18h
info@shopping-usa.cz

Novinky emailem

Přihlašte se k odběru novinek.